Kolki do mostków  2089 Boston

2089 Boston

2089 Boston bridge pins, plastic, 12-pack, black

  2086 Boston

2086 Boston

2086 Boston bridge pins, plastic, 12-pack, black with white dot

  2087 Boston

2087 Boston

2087 Boston bridge pins, plastic, 12-pack, white

  2084 Boston

2084 Boston

2084 Boston bridge pins, plastic, 12-pack, white with black dot

  2088 Boston

2088 Boston

2088 Boston bridge pins, plastic, 12-pack, ivory

  2085 Boston

2085 Boston

2085 Boston bridge pins, plastic, 12-pack, ivory with black dot

  337-E Boston

337-E Boston

337-E Boston bridge pins, 6-pack, ebony

  337-P Boston

337-P Boston

337-P Boston bridge pins, 6-pack, rosewood

  338-E Boston

338-E Boston

338-E Boston bridge pins, 6-pack, ebony, pearloid dot

  338-P Boston

338-P Boston

338-P Boston bridge pins, 6-pack, rosewood, pearloid dotconical : 5,3mm to 6,4mm